• Urgensi Sunnah Sebagai Penjelas Dan Penafsir Al-Qur’an

  Penulis: Muhammad Aman bin Ali Al-Jami
  Penerbit: Khazanah Fawaid

  Ukuran: 14.5 cm x 20.5 cm
  Cover: Soft Cover
  Berat: 170 Gram
  Tebal: 93 halaman

  Judul Asli: Manzilatus Sunnah Fit Tasyri’il Islami

  Resensi:

  Pembaca Semoga Allah Ta’ala merahmati Anda sekalian.

  As-Sunnah adalah Ath-Thariqah yakni manhaj atau metode atau jalan untuk memahami Al-Qur’an dengan pemahaman yang shahih. Dan dia memiliki kedudukan yang sangat tinggi setelah Al-Qur’an yang Mulia, dimana Al-Qur’an sangat berhajat kepada As-Sunnah sebagai penjelas dan penafsir Al-Qur’an.

  Tidak akan tersesat selama-lamanya orang yang berpegang teguh kepada As-Sunnah dan akan tercerai berai orang yang menyelisihinya kepada berbagai macam kesesatan. Ini menunjukkan pula bahwa As-Sunnah adalah wahyu dari Allah Ta’ala yang terpelihara dan terjaga sebagaimana Al-Qur’an.

  Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman : “Dan Kami turunkan kepadamu Adz-Dzikir (Al-Qur’an) supaya engkau jelaskan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka supaya mereka berfikir.” (An Nahl :44)

  Syaikh Muhammad Aman bin Ali al-Jami, semoga Allah Ta’ala senantiasa merahmati beliau, dalam buku ini beliau menjelaskan kedudukan As-Sunnah dalam Islam dengan penjelasan yang komprehensif, lugas dan tidak bertele-tele dalam pembahasannya sehingga memudahkan pembaca untuk dapat memahaminya.

  Buku yang ada dihadapan pembaca saat ini mengajak pembaca untuk menyelami hakikat As-Sunnah yang suci dengan kedudukannya yang penting dalam Islam sehingga pembaca dapat mengetahuinya, memahaminya, mengamalkannya bahkan mendakwahkannya di seluruh sendi-sendi kehidupannya.

 • Kunci Surga Laa Ilaaha Illallaah

  Penulis: Abdul Aziz bin Ahmad
  Penerbit: Khazanah Fawaid

  Ukuran: 14,5 cm x 20,5 cm
  Cover: Soft Cover
  Berat: 300 Gram
  Tebal: 152 halaman

  Buku ini “Buku Kunci Surga Laa Ilaaha Illallaah” , Buku ini menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan Laa Ilaaha Illallaah mulai dari nama-namanya, keutamaanya, maknanya, syarat-syaratnya, konsekuwensinya serta dalil-dalil dari Al-Qur’an dan As-Sunnah yang berkaitan dengan Laa Ilaaha Illallaah.

  Dikatakan kepada Wahb bin Munabbih :
  “Bukankah Laa Ilaaha Illallaah itu kunci surga?
  Beliau menjawab : ‘iya, akan tetapi; tidak ada satupun kunci melainkan ada gigi-giginya, jika engkau datang dengan membawa kunci yang ada gigi-giginya; maka engkau akan bisa membuka pintu, jika tidak; maka engkau tidak akan bisa membukanya.”

  Laa Ilaaha Illallaah adalah kalimat yang agung; akan tetapi:
  Dia memiliki makna…
  Memiliki konsekuensi…
  Dan memiliki syarat-syarat yang harus di wujudkan.

  Kalimat Laa Ilaaha Illallaah adalah kalimat yang agung, ringan di lisan, (namun) berat ditimbangan; karena pada hakikatnya, dia adalah inti dari agama islam.

 • Husnuzhan Berbaik Sangka Adab Yang Sering Dilalaikan

  Penulis: Abdul Malik bin Ahmad Ramadhani
  Penerbit: Khazanah Fawaid

  Ukuran: 11 cm x 15,5 cm
  Cover: Soft Cover
  Berat: 150 Gram
  Tebal: 124 halaman

  Buku ini “Buku Husnuzhan Berbaik Sangka Adab Yang Sering Dilalaikan” ,  buku ini berisi pembahasan sbb:
  * Husnuzhan dan Su’uzhan (Prasangka Baik dan Buruk).
  * Tatsabbut (Klarifikasi) Berita.
  * Sebab-sebab Terjatuhnya Seseorang ke dalam Su’uzhan.
  * Obat Su’uzhan.

  Berbaik sangka merupakan adab yang sering dilalaikan dalam kehidupan” merupakan terjemahan dari kitab: “Husnuzhan Binnas” yang ditulis oleh Syaikh ‘Abdul Malik bin Ahmad Ramadhani.
  Buku ini mengupas akan pentingnya Husnuzhan (baik sangka) kepada orang lain dan menjauhi Su’uzhan (buruk sangka) kepada orang lain, *_serta selalu melihat kebenaran berita yang datang kepada kita._*
  Semoga bermanfaat.
  Semoga Allah menjadikan bagi penulis, penerbit, pengedar dan pembaca buku ini mendapatkan keridhaan dan surga-Nya.Aamiin.

 • Amar Ma’ruf Nahi Munkar Menurut Ahlus Sunnah Wal Jama’ah

  Penulis:  Yazid bin Abdul Qadir Jawas
  Penerbit: Khazanah Fawaid
  Ukuran: 17,5 cm  x 24,5 cm
  Cover: Hard CoverBerat: 750 Gram
  Tebal: 250 halaman

  Buku ini “Buku Amar Ma’ruf Nahi Munkar Menurut Ahlus Sunnah Wal Jama’ah” , Buku ini membahas secara detail mengenai perkara Amar Ma’ruf Nahi Munkar. Amar Ma’ruf Nahi Munkar (mengajak atau menyeru kepada kebaikan dan mengingatkan atau mencegah atau melarang dari kejahatan) adalah perkara yang sangat urgen dalam agama Islam dan memiliki maslahat yang sangat besar bagi pribadi dan umat.

  Sesungguhnya amar ma’ruf nahi munkar adalah poros yang paling agung dalam agama, Ia merupakan satu tugas penting yang karenanya Allah mengutus para Nabi seluruhnya. Andai kata tugas ini ditiadakan, maka akan muncul kerusakan dimana-mana dan dunia pun akan binasa.

  Orang yang tidak memiliki pengetahuan tentang hakikat syari’at yang dibawa oleh Rasulullah shollallahu ‘alaihi wa sallam mengira bahwa sudah cukup baginya hanya beriman kepada Allah ta’ala saja, mendekatkan diri kepada-Nya dengan melaksanakan sebagian ketaatan tanpa mau menyibukkan diri dengan menyuruh orang lain kepada perbuatan ma’ruf atau melarangnya dari perbuatan munkar! Ini adalah kesalahan yang nyata, karena hal ini termasuk salah satu syari’at islam yang agung. Sebagai mana ia termasuk salah satu asas dan tiang penyangga yang penting dalam mewujudkan dan memperoleh hidayah.

  Mudah-mudahan penjelasan dalam buku ini dapat dipahami, dan bermanfaat bagi kaum muslimin.

 • 8 Pilar Sukses Mendidik Anak

  Penulis: Abdurrazzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr
  Penerbit: Khazanah Fawaid

  Ukuran: 11 cm x 15,5 cm
  Cover: Soft Cover
  Berat : 150 Gram
  Tebal: 38 halaman

  Buku ini berjudul “Buku 8 Pilar Sukses Mendidik Anak”, Buku ini mengupas tentang bagaimana cara mendidik anak yang benar sesuai syariat Islam, Agar tercapai dan terlaksana perintah Allah Subhanahu wa Ta’ala:

  “Hai orang-orang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras…”(QS. At-Tahrim[66] : 6)

  Ayat ini merupakan pondasi agung tentang wajibnya memelihara anak, mendidik dan memperhatikan kondisi mereka.

  Berkata khalifah Ali bin Abi Thalib dalam menjelaskan ayat ini:”Ajarkan mereka ilmu dan didiklah mereka.”
  Karena penting dan agungnya amanah ini, maka seyogyanya para orang tua mengetahui, mempelajari dan mengamalkan pilar-pilar yang membawa kesuksesan dalam mendidik anak-anaknya kelak.
  Anak yang shalih dan shalihah merupakan investasi yang berharga bagi kedua orang tuanya di dunia dan akhirat.
  Semoga Allah menjadikan bagi penulis, penerbit, pengedar dan pembaca buku ini mendapatkan keridhaan dan surga-Nya. Aamiin.
  Semoga bermanfaat.

 • Sebarkan Salam Kiat Mudah Menjaga Kasih Sayang Ukhuwah

  Penulis: Abdussalam bin Barjas bin Nashir Alu Abdul Karim
  Penerbit: Khazanah Fawaid

  Ukuran: 14,5 cm  x 20,5 cm
  Cover: Soft Cover
  Berat: 250 Gram
  Tebal: 140 halaman

  Buku ini “Buku Sebarkan Salam Kiat Mudah Menjaga Kasih Sayang Ukhuwah” , Buku ini berkaitan dengan hukum salam. Buku ini memudahkan kaum muslimin untuk dapat mengamalkan sunnah menyebarkan salam diantara kaum muslimin sesuai Al-Qur’an dan As-Sunnah.
  Masuk kedalam syurga adalah harapan setiap muslim untuk kehidupannya di akhirat kelak, sedangkan hidup rukun saling mencintai sesama kaum muslimin dan terhindar dari sikap saling memusuhi dan membenci adalah dambaan hidup setiap muslim di dunia.
  Islam mengajarkan suatu amalan, yang mana apabila dilaksanakan maka akan tercapai harapan dan dambaan tersebut. Amalan tersebut tidak lain adalah menebarkan salam, sebagaimana dalam hadits berikut, Dari Abu Hurairah radiyallahu’anhu berkata : “Rasulullah shollallahu ‘alayhi wa sallam bersabda :” Demi dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, Kalian tidak akan masuk Syurga hingga kalian saling menyayangi. Maukah kalian aku tunjukkan kepada sesuatu yang mana apabila kalian mengerjakannya niscaya kalian akan saling menyayangi. Sebarkanlah salam diantara kalian” (HR. Muslim).

  Semoga Allah mendatangkan faidah dan berkah dengannya.

  Semoga Allah menjadikan bagi penulis, penerbit, pengedar dan pembaca buku ini mendapatkan keridhaan dan surga-Nya.
  Aamiin.

 • Amalan Sunnah Setahun Menurut Al-Qur’an & As-Sunnah

  Penulis: Yazid Bin Abdul Qadir Jawas
  Penerbit: Khazanah Fawaid 

  Ukuran: 17,5 cm x 25 cm
  Cover: Hard Cover
  Berat: 1.250 Gram
  Tebal: 678 halaman

  Membaca buku ini, kita ingat dengan buku lain yang berjudul Amalul Yaum wal Lailah. Dan memang para ulama berlomba-lomba dalam memberikan kontribusi besar bagi kaum muslimin. Buku yang disusun oleh Ustadz Yazid ini memuat 27 bab, dan penulis awali dengan “Prinsip-prinsip setiap muslim dalam mengisi aktivitas sehari-hari.” Lalu dilanjut dengan “Menuntut ilmu” dan dipungkasi dengan bab “Waspada dari perusak-perusak amal.”

Tim Kami ada disini untuk menjawab pertanyaan Anda. Tanya Kami apasaja
WeCreativez WhatsApp Support
Support System
Admin
Available

Main Menu